MUDr. Zora Dudziková

Absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, získala specializaci v oboru kožního lékařství (I. a II. atestace v oboru dermatovenerologie ILF, Kožní klinika Fakultní nemocnice Bulovka, 2. LF Univerzity Karlovy v Praze) a specializační kurzy histopatologie a korektivní dermatologie (Kožní klinika Fakultní nemocnice Bulovka v Praze).

Pracovala na kožním oddělení Nemocnice Vítkovice, kde převzala jako nástupkyně prof. MUDr. Bohuslava Konráda, CSc. vedení oddělení a pracovala několik let ve funkci primářky. Následně pracovala ve své privátní dermatologické praxi ve Vratimově.

Je členkou České dermatovenerologické společnosti a členkou České lékařské komory. Mezi její odborné zájmy patří specializace na estetické a korektivní zákroky v širokém spektru oboru dermatologie.