Digitální dermatoskop

Jako první zdravotnické zařízení v Moravskoslezském kraji bylo naše pracoviště zdravakuze.cz® vybaveno nejmodernějším přístrojem k diagnostice stupně nebezpečnosti mateřských znamének s včasným rozpoznáním rozvoje rakoviny kůže.

Jak přístroj pracuje?

Digitální dermatoskop pořídí snímek Vašeho znaménka, zvětší jej až 50x a obraz doplní o 3D informaci vyšetřovaného útvaru. Specializovaný software počítače pracuje na principu obrazové analýzy a umělé inteligence neuronových sítí. Dochází k vizualizaci znaků, které nejsou běžně identifikovatelné a jež slouží k přesnější diagnostice. Následně je takto zpracovaný snímek Vašeho znaménka porovnáván s několika desítkami tisíc znamének již detailně vědecky vyhodnocených (včetně histologické analýzy pod mikroskopem) ve spolupráci renomovaných kožních klinik z celé Evropy.

K čemu digitální dermatoskop slouží?

Přístroj zjišťuje a vyhodnocuje míru rizika vzniku nádorových změn kůže. Toto specializované vyšetření má zásadní význam pro preventivní a včasné zachycení podezřelých kožních znamének, které by se mohly nepříznivě nádorově změnit. Zjištění rakoviny kůže v jejím počátečním stádiu s následným odstraněním vede ve většině případů k úplnému vyléčení pacienta.

V čem je digitální dermatoskop jedinečný?

Kromě přesného a včasného zachycení podezřelých kožních znamének je největší výhodou možnost mapování se snadnými následnými kontrolami. Pravidelnou kontrolou vybraných podezřelých znamének získáte potřebný klid a nevystavujete se zbytečnému riziku jizvení po odstranění znamének, které nebylo nutné! Základní prevencí proti vzniku rakoviny kůže je důsledná ochrana proti nežádoucím účinkům slunečního záření! V rámci vyšetření znamének je zdarma poskytováno určení fototypu Vaší kůže a poradenství zaměřené na výběr nejvhodnějších prostředků ochrany proti slunci.

Ceník: vyšetření digitálním dermatoskopem 1000 Kč (v rámci prevence je až 500 Kč hrazeno zpětně zdravotní pojišťovnou).

Poznámka: vyšetřují se pouze vybraná klinicky podezřelá znaménka (vyšetření běžných znamének je zdarma).

Vyšetření digitálním dermatoskopem není hrazeno ze zdravotního pojištění – většina zdravotních pojišťoven však pacientům na vyšetření digitálním dermatoskopem přispívá ze svých preventivních programů (aktuální informace o preventivních programech naleznete na webových stránkách Vaší zdravotní pojišťovny).