MUDr. Michael Makhoul

Absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, získal specializaci v oboru kožního lékařství (atestace a specializační způsobilost ekvivalentní II. atestaci v oboru dermatovenerologie IPVZ, Kožní klinika VFN 1.LF Univerzity Karlovy v Praze) a specializační kurz dermatoalergologie a profesionálních dermatóz (Kožní klinika U svaté Anny v Brně).

Pracoval na kožním oddělení nemocnice v Přerově a na kožním oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě. Je členem České dermatovenerologické společnosti a členem Sekce dermatologické alergologie a profesionálních dermatóz ČDS.

Ve své mnohaleté praxi se kromě vyšetřování a léčby kožních chorob věnuje korektivním estetickým zákrokům a specializovanému vyšetření znamének digitálním dermatoskopem.