MUDr. Edita Caletková

Absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, získala specializovanou způsobilost v oboru kožního lékařství (atestace a specializační způsobilost ekvivalentní II. atestaci v oboru dermatovenerologie IPVZ, Kožní klinika VFN 1. LF Univerzity Karlovy v Praze) a specializační kurz dermatoalergologie a profesionálních dermatóz (Kožní klinika U svaté Anny v Brně).

Pracovala na kožním oddělení Slezské nemocnice v Opavě, Městské nemocnice v Ostravě a Fakultní nemocnice v Ostravě. Je členkou České dermatovenerologické společnosti a členkou Sekce dermatologické alergologie a profesionálních dermatóz ČDS.

Kromě vyšetřování a léčby široké škály kožních chorob se věnuje korektivním estetickým zákrokům a vyšetřování znamének.