MUDr. Petr Zajíc, MBA

Absolvoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, získal specializaci v oboru kožního lékařství (I. a II. atestace v oboru dermatovenerologie IPVZ, Kožní klinika VFN 1. LF Univerzity Karlovy v Praze) a specializaci v oboru lymfologie (IDPVZ v Brně). Je absolventem postgraduálního manažerského studia a získal diplom MBA na John Moores University v Liverpoolu. Účastnil se zahraničních stáží v Anglii, Egyptě, Izraeli, Rakousku, Švédsku a USA (včetně stipendijního pobytu na Mayo Clinic, Rochester, MN).

Pracoval na kožním oddělení Městské nemocnice Ostrava a na kožním oddělení Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě-Porubě. Nyní provozuje privátní praxi v Ostravě-Porubě, Havířově a Vratimově.

Několik let byl aktivně činný v orgánech odborných společností v oboru dermatovenerologie a lymfologie (prezident Sdružení ambulantních dermatologů, člen Výboru České dermatovenerologické společnosti, člen Výboru České lymfologické společnosti). Pracoval na vrcholných manažerských pozicích ve zdravotnictví jako náměstek ředitele Městské nemocnice v Ostravě a v letech 2011–2013 byl ředitelem Fakultní nemocnice Bulovka (nyní Nemocnice Na Bulovce) v Praze.

V současnosti se plně věnuje rozvoji privátní lékařské praxe v Ostravě.